Musik, teater

Att sjunga med andra är enormt roligt och energigivande! Det är bra för hälsan och välbefinnandet. I kören finns gemenskap och här utvecklas man tillsammans. Det är häftigt att höra hur stämmor och klanger tillsammans bildar något stort och mäktigt. Sångglädje smittar! Glädjen är densamma vare sig det är pop, rock eller klassiskt på repertoaren.

Detta är en kör som träffas en gång i veckan och sjunger.
De ger också några konserter per år.

Man kan hoppa på närsomhelst!