I denna cirkel lär du dig hantera dina bilder för att lätt hitta dem efter sortering i mappar.

Tid: 2019-01-28 klockan 13.30 - 16.00.

Pris: 450 kr för 5 tillfällen.

Plats: Studiegården SV Vuxenskolan, Grönelundsgatan 4 A, Falköping