Data & IT

Allmän, grundläggande kurs för dig med laptop eller mobiltelefon. Gäller alla fabrikat!
Vi jobbar med det DU vill lära dig i lugnt tempo.