Hantverk & konst

Decoupage är en dekorationsmetod som har använts i hundratals år.
Innebär i stort att papper limmas på föremål som på detta sätt får "nytt liv".
Decoupage-konst har några av sitt ursprung i Carnival of Venice.

INNEHÅLL
Här får du bekanta dig med tekniken och få en introduktion till hur det fungerar.
Vi har sakkunnig vägledning av Maud Ivehorn som själv arbetat mycket med decopage-teknik.

MATERIAL
Till första träffen finns material till alla.
Till resterande två träffar tar du själv med gamla föremål du vill dekorera:
flaskor, burkar, kannor mm Fler tips om vad som kan passa får du av Maud vid första träffen.

Inga förkunskaper krävs.

Ev frågor om genomförandet ställs till SVs Kundtjänst: 0502-10058

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.


INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58