Historia & Konsthistoria

Den förste tyske fältmarskalken som tvingades kapitulera - hur gick det till?
Föredrag av Mj Peter Brandqvist

Tisdag 12 mars kl 18.30
Karlsborgs fästningsmuseum

Berättelsen om hur den militära sovjetiska underrättelsetjänsten arbetade, från den nazistyska invasionen i Juni 1941 för att säkra segern vid Stalingrad i januari 1943.
Vändpunkten i kriget mellan de båda diktaturerna och början till slutet på det 1000-åriga riket.

Fritt inträde.

Välkomna!