Digitala rekonstruktioner

Digitala rekonstruktioner

Historia & Konsthistoria

Sommarföreläsning med Gunnar Almevik.

Gunnar Almevik är akademiforskare för Kungliga Vitterhetsakademin och verksam vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Han kommer att föreläsa om digitala rekonstruktioner av Södra Råda gamla kyrka. Södra Råda gamla kyrka rekonstrueras så som den kan ha sett ut i början av 1300-talet, som nybyggd timmerkyrka, men utan klockstapel, inredning eller vägg- och takmålningar. Genom byggnadshistorisk forskning och nya digitala tekniker är det möjligt att ”återbesöka” Södra Råda i olika tider och skepnader. I det här föredraget presenteras en…Södra Råda Bygdegård 19:00

Kaffeservering.