Historia & Konsthistoria

Är du intresserad av din hembygd och bygden där du bor? Kanske är du medlem i en hembygds-eller bygdegårdsförening, eller också vill du bara veta mer om vad som händer i trakten där du bor. Det här är ett nytt sätt för dig som är digitalt uppkopplad att få kontakt och lära mer om verksamheten i hembygds- och bygdegårdsföreningar runt om i Skaraborg. Samtidigt så delar du med dig av din förenings aktiviteter till de andra deltagarna.
Under första tillfället lägger vi upp en plan för kommande träffar, vem som är ansvarig för vad och om det finns önskemål om särskilt inbjudna gäster.

Kursen genomförs digitalt och du behöver ha tillgång till egen dator/läsplatta/mobiltelefon med mikrofon och kamera. Länk skickas till anmälda deltagares e-post någon dag innan kursstart.