Hälsa & välbefinnande

Digital fika med anhöriga NPF*- föräldrar/syskon/mor-och far föräldrar.

*NPF-diagnoser kan vara t.ex adhd, autism, tourettes samt språkstörningar

Camilla Moberg, med både erfarenhet av egna diagnoser men även som anhörig till personer med autism/adhd leder träffarna där ni kan berätta hur ni upplever er situation.

Varje fika är det ER historia som NI får berätta, vi andra finns där och kan lära, stötta, trösta eller bara lyssna. Man kan också bara vara med och lyssna.

Camilla utgår ifrån varje anhörigs behov före varje fikaträff, vill Du bara delta för att lyssna och känna samvaro går det självklart bra.

Vi träffas 5 gånger
Kursen genomförs digitalt. Länk skickas till anmälda deltagares e-post någon dag innan kursstart.