Beteendevetenskap

Föreläsningen är gratis för de föreningar och cirkelledare som samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan.
OBS! Detta (att man samverkar med SV) måste man meddela när man anmäler sig!