Samhälle

Vi kommer utgår ifrån de korta inspirationsfilmerna med olika ämnen. En film diskuteras, stöts och blöts varje träff. Hur får vi en hållbar demokati och en hållbar valprocess?

• Hur mår hundraåringen? (om tillståndet i den svenska demokratin)
Samtal med Johannes Lindvall, statsvetare Lunds universitet och Heidi Avellan, Sydsvenskan

• Debattklimatet i en digital tid (om vad som händer med det politiska samtalet på nätet)
Samtal med Carl Heath, statlig utredare och Mina Dennert, #jagärhär

• Slaget om sanningen (om vad som händer med det politiska samtalet när vi fastnar i vems verklighetsbild som är den sanna istället för att prata om vad som är problemet och hur vi kan komma vidare med det politiskt)
Samtal med Marie Demker, statsvetare Göteborgs universitet

• Politiskt deltagande och demokratiskt utanförskap (om hur deltagandet i den svenska demokratin ser ut idag)
Samtal med Pieter Bevelander, professor Malmö Universitet och Ylva Bjelle, statsvetare och journalist

Diskussionen leds av en samtalsledare men deltagarna med sin erfarenhet, uppfattning och tänkande fyller träffarna med innehåll.

#Demokratiiväst #vimåsteprata

Anmäl dig här på vår hemsida eller ring till vår kundtjänst, tel 0502-100 58!

Anmälan är bindande. Eventuell avanmälan skall ske senast 24 timmar före
arrangemangets starttid. Ej avanmäld person debiteras en avgift om 100 kr.