Historia & Konsthistoria

Tidaholms historia ur "Wallbergs" perspektiv.
Eje Holm berättar och visar under kvällen fler filmer i sitt arkiv.

Kaffeservering.
Vid alla månadsmöten finns det möjlighet att teckna medlemskap i
Tidaholms Genealogiska förening

Välkommen!