Historia & Konsthistoria

Ellen Key var vid ingången till 1900-talet en av Sveriges mest uppmärksammade och ihärdiga kultur- och samhällsdebattörer.
I denna kurs får du lära dig mer om denna framträdande kvinna.

Kursen är planerad att ske fysiskt i Mariestad men med reservation för hur pandemiläget ser ut.

Ledare är Ulla- Britt Westelius

Välkomna!