Samhälle

Distanskurs i Ortsutveckling - Samverkan, metoder och projekt.

Pris: 0 kr (finansierats av Leader Nordvästra Skaraborg)

Start 27/3 på distans

Ledare: Mia Jansson

10 platser


MÅLGRUPP:
Vilka går kursen? Detta kan vara av flera olika anledningar:
- Om du brinner för en ort, tycker den har potential som inte utnyttjas, vill göra något åt det men vet inte hur du ska börja. Det behöver inte vara den ort du själv bor i utan det viktigaste är ditt engagemang i ortens utveckling.
- Du kanske känner frustration över att du saknar funktioner i den ort du lever i, kanske saknas det vårdmöjligheter, skola, polis, restaurang, mataffär, äldreboenden, aktiviteter för barnen eller dylikt. Du vill ändra på detta och behöver veta vilka verktyg, stöd och hjälp som finns att få.
- Du har ett allmänt intresse för orts- och landsbygdsutveckling, antingen i ditt arbete eller privat och vill få mer kunskap.
- Du kanske är aktiv i en lokal förening och vill lära dig mer om hur ni kan arbeta med utveckling, samverkan och projekt, både i föreningen och tillsammans med andra.
- Du har bra idéer för en orts utveckling och kanske är inne på att söka projektfinansiering.
Denna kurs kan även genomföras av en befintlig grupp, som till exempel styrelsen i en förening, ett byalag, ett arbetslag eller dylikt. Anmäl hela gruppen var och en för sig och meddela sedan gärna kursledaren att ni genomför denna som en befintlig grupp.
Denna distanskurs är anpassat för individuella upplägg på studierna där du/ni får möjligheten till coachning och feedback på ditt inlämnade material, både i grupp och enskilt.

INNEHÅLL
1. Introduktion av kursen + Samhällets Behovstrappa
2. Samverkan – vad är det egentligen och hur arbetar man för att få en fungerande samverkan?
3. Engagemang i ideella föreningar
4. Ungas engagemang - Hur får man unga att vilja engagera sig och varför är det viktigt?
5. Integration i lokalsamhället – Hur får man nyinflyttade integrerade i sin nya hemort och vad är fördelarna med att arbeta för detta?
6. Klimatomställningen + ortsutveckling = SANT?
7. Digitaliseringen – hur kan vi dra nytta av den när vi vill utveckla vår ort? Hur genomför man digitala möten på ett bra sätt? Vilka verktyg och plattformar är bäst?
8. Metoder för landsbygds-/ortsutveckling
9. Hur och var söker man projektfinansiering?
10. Upplägg av framtidsplan utifrån dina individuella mål med kursen, samt möjligheter till en återkoppling några månader efter avslutad kurs.

UPPLÄGG:
Kursen innehåller 10 ämnen, se ovan, med olika ingångar inom ortsutveckling med tillhörande uppgifter att reflektera över utifrån dina egna mål med kursen. Det rekommenderas att avsätta 2 timmar för kursen, ca 1 dag i veckan. En bra taktpinne finns men inga måsten, vi vill att du själv tar ansvar för ditt deltagande i kursen!
Du får varje vecka ett mejl med ett nytt avsnitt att ta del av både genom dokument, film och lyssning. Du läser på materialet och gör sedan uppdragen som redogörs i slutet på varje avsnitt/mejl. Du kan själv välja om du vill redovisa dessa uppdrag i text som mejlas till kursledaren för respons och feedback eller om du vill delta på de videomöten som anordnas under kursens gång där du kan få möjlighet att diskutera och reflektera ämnena med andra som genomför kursen. Efter 5 kurstillfällen/uppdrag är du förhoppnings klar och kan begära ett utskrivet intyg.
Denna studiecirkel ingå i ett projekt som heter Den Ultimata Ortsutvecklingen som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan, Hela Sverige Ska Leva, Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund, finansierat av LEADER Nordvästra Skaraborg.

Läs mer om projektet här:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-skaraborg/sv-projekt/leader-projekt-pagar/

VARFÖR DISTANS:
Hur funkar distanskursen? Krävs det datorvana för att gå kursen?
Att studera på distans med hjälp av internet innebär många fördelar, flexibilitet och frihet. En anledning är att du kan disponera din tid när du vill och kan jobba med kursen. Då kursen inte kräver någon fysisk närvaro eller geografisk plats kan du anmäla dig till kursen från din hemort.
Distansupplägget har ramar för hur kursen fungerar och du kommunicerar enskilt eller i grupp med kursledaren för att kunna ta dig igenom utbildningen. Det är viktigt att läsa och följa instruktionerna som ges. Distansupplägget tar hänsyn till att deltagare har olika mål och syfte med kursen - du svara på frågor, diskutera och redovisa dina inlämningsuppgifter via mejl och/eller videomöten med kursledaren och eventuellt andra kursdeltagare. Kursen kräver en viss datorvana som att kunna spara filer lokalt på datorn, mejla och surfa på internet.


KURSLEDARE:
Mia Jansson (fd Gustavsson) arbetar som projektansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg och sitter även med i LEADER Nordvästra Skaraborgs beslutsgrupp kallat LAG. Har god vana vid att ansöka och driva projekt, främst landsbygdsrelaterade.
I denna har projektledaren, tillika kursledaren Mia Jansson genomfört en kartläggning där vi studerat olika metoder för orts- och landsbygdsutveckling, metoder för samverkan samt studerat landsbygdsprojekt och deras framgångsfaktorer samt fallgropar. Utifrån resultatet av kartläggningen har nu materialet till denna distanskurs arbetats i syfte att hjälpa och stötta fler att komma igång med utveckling på sin hemort.

KURSMATERIAL:
Kursledaren förser er med det studiematerial ni behöver via mejl.

ORT:
Distans. Du kan anmäla dig till kursen från din hemort, går att genomföra var du än befinner dig från din dator, smartphone eller surfplatta.

ÖVRIGT:
Om du vill veta mer om kursen skicka epost till mia.gustavsson@sv.se
Kursstart är den 27/3, då skickas första mejlet/uppdraget ut, kontakta Mia för mer information.