Språk

Dina språkkunskaper:
Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor och kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd förlöper i stort sätt problemfritt.

Vår ledare Annika Lidberg
vill att deltagaren ska få träna sin förmåga att konversera på ett spännande och avslappnande sätt i gruppen.
Det i en trevlig miljö med trevliga människor, gärna över en kopp kaffe.

Deltagarna kommer från alla håll och har vitt skilda behov. Det kan vara människor som behöver utveckla språket för att bättre kunna konversera och därmed få ut mer av utlandsvistelser, man kan ha utlandsboende släkt och vänner som man vill fördjupa kommunikationen med och flera har engelska som arbetsspråk.

Tillsammans väljer vi en skönlitterär bok att använda som studiematerial, men nyheter och musik finns också med oss under cirkelns gång,

Anmälan och frågor ställs till SV Tidaholm
tel 0502-100 58
epost: tidaholm@sv.se