Engelska konversation/Turistengelska

Engelska konversation/Turistengelska

Humaniora, Språk

Lätt engelska i samtalsform för dig som läst lite tidigare. Ledare Kristina Drake. 8 x 2 lektionstimmar
avg. 470:-

Start 30 jan 17.30