Engelska konversation/Turistengelska

Engelska konversation/Turistengelska

Språk

Lätt engelska i samtalsform för dig som läst lite tidigare. Ledare Kristina Drake. 8 x 2 lektionstimmar
avg. 470:-

Start 18 sept. kl. 17.30