Samhälle

Årsmötestider närmar sig och allt fler stämmor och årsmöten kommer att genomföras digitalt.
Vi tänker att du som anmäler dig har viss erfarenhet av att leda lite större både fysiska och digitala möten och tillsammans med andra vill utveckla väl fungerande demokratiska digitala mötesformer där ombud känner delaktighet.
Exempel på punkter som vi kan byta erfarenheter omkring:
Hur löser vi voteringar? Hur löser vi slutna voteringar? Hur säkerställer vi att endast ombud röstar? Måste handlingarna se annorlunda ut? Kan mötesledningen dela skärm? Ska man ha en dedikerad tekniker? Vilken programvara är bäst för vårt möte? Ska ombuden erbjudas teknikgenomgång inför ett digitalt årsmöte? etc.