Historia & Konsthistoria

med Victor Edman, arkitekturhistoriker vid KTH. Stockholm.
Erik Lundberg, arkitekt och professor i arkitekturhistoria, var en av efterkrigstidens mest anlitade restaureringsarkitekter - produktiv, stilbildande, men ibland ifrågasatt. Ett av hans projekt är Götene medeltida kyrka, väl värd ett besök.