Historia & Konsthistoria

Fredag 29 mars 14.00 -16.00
Max antal 60 personer. Vid fler anmälda anordnas en föreläsning till.

Föreläsare: Christer Westerdahl, Professor emeritus
Plats: Sessionssalen, Centrumhuset, Götene

Hör mer om fornfolket Etruskerna!
- omtyckta och omskrivna bland antikens kulturfolk.
- om deras gravmonument med fantastiska fynd, som spridits
till olika museer i världen.
- om etruskisk konst som är en variant av den grekiska.
- och att Roms arméer besegrade dem och att Etruskerna försvann
ur historien, med sin kultur och sitt egenartade språk.
Ingår i studiecirklen Läs och Res Toscana.

Fornfolket etruskerna i nuvarande Toscana och stora delar av övriga Italien är speciellt omtyckta och omskrivna bland antikens kulturfolk. Tyvärr berodde det redan vid återupptäckten under 1800-talets första hälft på rovgrävning och plundring som nog fortfarande pågår. Liknande ting är sällsynta i själva Grekland, inte minst gravmålningarna som är unika. Men det finns en etruskisk särart som efter hand utvecklades under storhetstiden mellan 700 och 500 f.Kr. Etruskerna blev i många avseenden läromästare för romarna i det blivande världsriket. Rom styrdes under en period av etruskiska kungar. Så besegrades deras städer en efter en av Roms arméer och de försvann ur historien, liksom deras egenartade språk, som inte har några släktingar.
Detta bildföredrag kommer att försöka reda ut sammanhangen.
Författaren är gammal latinare, arkeolog och har dessutom viss erfarenhet av arkeologi i Grekland och Etrurien.