Data & IT

Excel 2010 från grunden.

Ett roligt program med mängder av funktioner som underlättar både vardags- och arbetsliv!

Inga förkunskaper krävs, vi startar från grunden och lär de funktioner som känns mest relevanta
för dig just idag. Ju mer vi lär desto mer inser vi nyttan av Excel!

Innehåll bl a
- Vad är Excel? Hur fungerar programmet och vilka användningsområden finns?
- Grunderna i att mata in data i Excel och formatera (fet stil, färger, kantlinjer etc).
Skapa en enkel tabell där du summerar rader och kolumner. När du lär dig detta borde du t.ex. kunna göra din första egna budget.
- Arbeta med talformat, från det enklaste till lite mer avancerade anpassade.

Tag gärna med egen dator.
SV har 4 datorer att låna ut under kurstillfällena.

Kjell Erixon är vår ledare. Han har lång erfarenhet av Excel.
Med hans vägledning kommer du få massor av tips och knep när det gäller Excelprogrammet!

Välkommen till oss!
Ev frågor ställs till SV Tidaholms kontor via växel 0502-10058