Data & IT

Excel 2010 från grunden.

Ett roligt program med mängder av funktioner som underlättar både vardags- och arbetsliv!
Inga förkunskaper krävs, vi startar från grunden och lär de funktioner som känns mest relevanta
för dig just idag. Ju mer vi lär desto mer inser vi nyttan av Excel!

INNEHÅLL BL A
- Vad är Excel? Hur fungerar programmet och vilka användningsområden finns?
- Grunderna i att mata in data i Excel och formatera (fet stil, färger, kantlinjer etc).
Skapa en enkel tabell där du summerar rader och kolumner. När du lärt dig detta kan du bl a göra din första egna budget.
- Arbeta med talformat, från det enklaste till lite mer avancerade anpassade.

LEDARE
Kjell Erixon är vår ledare. Han har lång erfarenhet av Excel.
Med hans vägledning kommer du få massor av tips och knep när det gäller Excelprogrammet!

Välkommen till oss!