Hälsa & välbefinnande


Vi utgår från WHO:s åtta aspekter av existentiell hälsa och använder
samtalskorten ”Livsmod, Livsglädje, Livsmening”.

Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och att ta vara på livets glädjeämnen.
Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv.
God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen

Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever med många brister men tycker ändå att livet är meningsfullt, andra har goda förutsättningar fysiskt och psykiskt men har ändå svårt att känna livsglädje.