Förr bedrevs fagning som ett gemensamt arbete för ett helt byalag.
I dagens samhälle har fagning tagits upp av somliga hembygdsföreningar och naturvårdföreningar och kan bli en riktig folkfest för föreningarnas medlemmar och andra intresserade personer.
Var och en tar med sig lämpliga redskap, och det hela avslutas med intagande av medförd matsäck i det gröna.

Varmt välkommen till Kungslena och delta i vår traditionella fagning av marken upp till Lena Borg.

Mer info Bertil Lindgren, ordf i Lena Gille