Beteendevetenskap, Hantverk & konst, Hälsa & välbefinnande

Vill du utforska din inre värld genom färg och form? Lära känna dig själv ännu bättre och få nya insikter om dig själv genom att uttrycka dig kreativt?
Vill du använda din egen inspiration och hitta din skaparkraft genom ditt unika och personliga sätt att måla?
Känna dig lugnare inombords och öka din livsglädje?

GENOMFÖRANDE
Genom att uppleva själva skaparprocessen och det levande mötet mellan dig och din bild
– såväl med ord som utan – utvecklas du som person.
Kommunikationen med dig själv blir tydligare med bilden som verktyg!

PROCESSEN
Att kommunicera med dig själv genom färg och form ger många positiva effekter som bidrar till ett ökat välbefinnande, stärker dina friska krafter och ger dig ny energi.

MÅLET MED CIRKELN
är att stärka självkänslan, utveckla kreativiteten, öka förmågan till koncentration och kommunikation.

Ju mindre kunskap du har om att måla desto bättre!
Varmt välkommen till en kort studiecirkel där fokus ligger på dig själv!

VÅR LEDARE
är Lena Nilebrant, cert. bildterapeut, diplomerad coach och lic Mental tränare.
(se mer www.nilebrant.se)

FRÅGOR ställs till SVs kundtjänst 0502-10058
Välkommen!

COVID 19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
Håller avstånd
Stanna hemma om du känner dig krasslig eller sjuk

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58