Media & kommunikation

För filmälskare. Vi tittar på nya filmer tillsammans. Därefter pratar vi om filmen över en fika.
Diskuterar budskapet med filmen, rollprestationerna, bildkvalité, omgivning, miljöer och jämförelser med äldre filmer.
Välkommen till Hangelösa Bygdegård torsdagar under våren 2020.
Information: SV Götene vxl. 0502-100 58 el. 070-9561212