Media & kommunikation

Välkommen till trivsamma Hangelösa bygdegård.
Bygdegårdsföreningens Filmgruppen presenterar och visar aktuella, nya filmer.
Vi diskuterar och analyserar filmen efteråt tillsammans. Kvällsfika och film 50:-.