Humaniora

Filosofiska möten är ett forum för dialog om bl.a. välbefinnande, det rättvisa samhället, medmänniskan, konst och framtiden.
Kom gärna och lyssna, fundera och samtala tillsammans med andra!

Filosofiska möten är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen, samt vara en mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att vidga sina perspektiv och söka nå djupare kunskap.
Syftet är inte att först och främst citera filosofer eller fördjupa sig i filosofiska teorier.

Tillsammans bestämmer vi teman för träffarna t.ex:
Hur ska vi leva tillsammans?
Vad är det goda samtalet?
Vad är en medmänniska?
När blir man viktig för samhället?
Går det att som människa leva utan att värdera?
Frihet och ansvar
Vägar till lycka

Samtalsledare: Roque Molina, M.A.
Tel: 0707 76 97 19