Djur, natur & miljö

Kursen vände sig till hundinstruktörer, två obligatoriska träffar - praktiska övningar och teori
27 timmar/träff. Mellan träffarna arbete med egen hund eller ekipage.
Kostnad för båda träffarna inkl. mat och utbildningsmaterial 4900:-
Första träffen 24 - 26 april andra träffen 29 - 31 maj.
Kursledare Ulla-Britt Östman 070 2000 96 59 ullabritt@silvergruvans.se