Trädgård, hus och hem

Hösttrender i din trädgård!
Lyssna till Marie Lennartsson och få inspiration!

Alla intresserade hälsas varmt välkomna!
Mer info ges av Bo Frid ordf. 0733707210