Samhälle

Det är mycket att tänka på när det gäller Lagstiftning och regler runt alkoholtillstånd.

Tillståndshanläggare Björn Hernius hjälper oss att reda ut juridiken.
Han föreläser och svarar på frågor om alkoholtillstånd för ideella föreningar!

Välkommen!