Hälsa & välbefinnande

Carina Andersson berättar om FAMILJELYFTET.

Riksförbundet Attentions projekt Familjelyftet är i samarbete med Jönköpings kommun.

Familjelyftet är ett treårigt projekt som är finansierat av Allmänna Arvsfonden och påbörjades 1 september 2018. Huvudmålet för projektet Familjelyftet är att genomföra ett förändringsarbete som stärker föräldrar med egen NPF-diagnos/problematik i deras föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten. Att ge socialtjänsten ökad kunskap om NPF.

Det är 5 områden som vi valt att fokusera på: Familjens behov, Kunskap & bemötande, Anpassningar & insatser, Orosanmälningar och SIP, Resurser & lagstiftning. Av materialet blev det en Rapport del 2 och även här några filmer goda exempel med handläggare med extra lyhördhet och förståelse inför klienter med NPF.

Vår första åtgärd har varit att ta fram en kurs till föräldrar med NPF för att de ska få bättre förutsättningar i möten med socialtjänsten.

Kursen är en digital utbildning .

Nästa steg är att ta fram utbildning för att ge bättre kunskap om NPF till de yrkesverksamma i socialtjänsten.

Föreläsningen genomförs digitalt. Länk skickas till anmälda deltagares e-post någon dag innan kursstart.

Arrangemanget är gratis men anmälan krävs!