Media & kommunikation

Föreningsutveckling - Sociala medier och facebook

Lilie Drugge går igenom hur man ska tänka kring sociala medier och speciellt facebook när man är en förening.

Exempel på vad vi går igenom
Vad kan man göra med sociala medier?
Vad vill man uppnå?
Vilka målgrupper använder olika sociala medier?
Vad för strategi behöver man ha?
Hur ska man göra för att inlägg ska spridas så mycket som möjligt?

Föreläsningen är gratis för de som är kopplade till Studieförbundet Vuxenskolan, alltså för föreningar och personer som samverkar med oss.
OBS! Detta (att man samverkar med SV) måste man meddela när man anmäler sig!
En länk till kurstillfället kommer att skickas ut till den E-postadress som ni anger vid anmälan.

Anmälan sker här på vår hemsida.

Välkommen!