Media & kommunikation

Föreningsutveckling - Varumärke och profilering

Roland Haraldsson går igenom hur man ska tänka kring föreningars varumärke och profilering.

Exempel på vad vi går igenom
Vad är varumärke och profilering?
Vad behöver man tänka på när man arbetar med detta?
Hur vill föreningen uppfattas?
Vilka målgrupper vill man nå?

Föreläsningen är gratis för de som är kopplade till Studieförbundet Vuxenskolan, alltså för föreningar och personer som samverkar med oss.
OBS! Detta (att man samverkar med SV) måste man meddela när man anmäler sig!
En länk till kurstillfället kommer att skickas ut till den E-postadress som ni anger vid anmälan.

Anmälan sker här på vår hemsida.

Välkommen!