Media & kommunikation

Har du många foton och bilder i din dator?
Skulle du vilja lära dig hur du kan redigera dem, lägga på effekter och fixar till dem?
Då är detta en cirkel för dig.

Del ur innehållet:
-Vad innefattar bildredigering?
-Vad är möjligt?
-Programvara
-Lära sig att använda de olika verktygen i programvaran.
-Ändra exponeringen, färger och balans
-Jämna ut hudtoner
-Ta bort objekt i en bild
-Spara ner färdig bild
-Publicera på sociala medier ex Facebook och Instagram.

Programmet som man jobbar med är ett gratisprogram på svenska och som Cirkelledaren visar hur man laddar ned.
Medtag egen dator samt se till att det finns ledigt diskutrymme att ladda ner redigeringsprogrammet. Minst 10 GB ledigt utrymme.

Cirkeln startar när minst 5 deltagare är anmälda.