Från istid till nutid

Från istid till nutid

Historia & Konsthistoria

Det som har hänt har präglat efterföljande händelser. Tänk så många inriktningar, tidsperioder och människoöden man kan förkovra sig i och lära sig av.
Hela vägen från förhistorisk tid till idag. Idag skapar vi framtidens historia och det kommer också att prägla händelser framöver. Det är just därför som historia är så intressant.

Vi fortsätter framåt i historien och börjar vårterminen med Karl XIV Johan. Välkommen att fortsätta, du som gick höstterminen. Man kan även hoppa på som ny denna termin.