Franska konversation

Franska konversation

Språk

Franska i samtalsform för dig som läst tidigare. Ledare Kristina Drake 8x2 lektionstimmar. avgift 470.-
Start 19 september16.00