Språk

Gör dig förstådd på franska. Det stärker självkänslan och öppnar nya dörrar!

Kursen ger dig möjlighet att bygga på ditt ordförråd och träna enkel konversation.
Vi samtalar och läser ibland enklare texter på franska.

FÖRKUNSKAP
Är du osäker på din språknivå är du varmt välkommen att prova på vid ett tillfälle
Hör av dig till SVs kundtjänst 0502-10058 så förmedlar de kontakten.

LEDARE
Kristina Drake som har en akademisk utbildning i franska språket.

FRÅGOR
om kursens innehåll ställs till vår ledare via mail kristina.drake@telia.com

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.

Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58