Hälsa & välbefinnande

Varmt välkommen till vår cirkel Friskvård våren 2020.
Tillsammans inspirerar vi varandra med vår grupp att hitta nya sätt
och få ny kunskap att ta med i vardagen.

Ring Marita Käll-Karlsson för mer information om utformning och innehåll
i träffarna.
Mobil 0702-621865