Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Är en fritidsgård för barn- och ungdomar som är i behov av särskilt stöd och som har svårt att finna socialt umgänge p g a sin funktionsnedsättning.

Vi träffas en gång i veckan och har olika aktiviteter.

Vi som driver denna fritidsgård är föräldrar och vi gör det i en ideell föreningsform vilken är organiserad under Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi håller till på 3:e våningen ovanför biblioteket ”Loftet” samma lokal som den kommunalt drivna fritidsgården och vi har öppet torsdagar 18-19.30

Det är ingen bestämd åldersgräns men någonstans från förskoleåldern till gymnasiet, lite beroende på hur barnet/ungdomen själv känner.

Vi förstår att syskon till ett funktionsnedsatt barn har en annorlunda och många gånger svårare vardag än syskon till andra barn, därför tyckte vi att de också får vara med i verksamheten för att träffa nya kompisar med liknande situation, samtidigt som de är ett stort stöd.

Vi vet också att det kan kännas ensamt, tungt och svårt att orka kämpa för sitt barns rättigheter och att få den hjälp som behövs i skola och vård mm. att finnas till för alla övriga i familjen, ja helt enkelt att få ihop sin vardag. Därför är det extra viktigt att föräldrarna nu har Lyckans Fritidsgård som en naturlig mötesplats där man kan hjälpa varandra med både tips och idéer, och att bara få umgås och ha trevligt en stund kan göra skillnad!