Denna cirkel inriktar sig till dig som är erfaren släktforskare och ett givande komplement till din ordinarie släktforskning,

Under denna cirkel väljer du en gård, släktgård eller något annan intressant gård med mycket historia som du vill ta reda på mer om. Sedan kommer du med handledning förhoppningsvis få reda på svaret på följande frågor. När bildades gården? Vilka ägor hörde till gården? vilken byggnadsstil användes? vilka har ägt gården? och mycket mer.

Det krävs att du är självständigt i ditt eftersökningsarbete och får handledning av Jan-Erik som kört denna cirkel förut är mycket erfaren släktforskare - han kommer även ge dig massor med tips m.m. för att underlätta din eftersökning.

Det är bra ifall du har ArkivDigital tillgängligt annars ordnar vi så du får tillgång till detta programmet alternativ att vi jag hjälper dig skaffa ArkivDigital fast då tillkommer 395kr utöver kostanden på cirkeln. Uppge detta vid anmälan!