God man; förvaltare - förmyndare

God man; förvaltare - förmyndare

Beteendevetenskap, Samhälle

God man, förvaltare - förmyndare
En introduktionsdag för dig som funderar på att ta uppdrag!

Vad ingår i uppdraget? Lär dig om rättigheter, skyldigheter och förhållningssätt.

Utbildare är Jan Wallgren från Överförmyndarmyndigheten i Skövde.
Jurist och specialist på uppdraget, författare till boken Gode mannens ABC.

Tid: onsdag 21 mars kl 14- ca 17.00
Plats: hos SV på Hägnevägen 2, Tidaholm
Ingen deltagaravgift, fika serveras under eftermiddagen!

Anmälan senast måndag 19 mars till SV tel: 0502-10058, epost: tidaholm@sv.se