Ekonomi

Kursen ger dig den kompass som krävs för att det ska bli rätt hela vägen.

INNEHÅLL
Vi resonerar tillsammans kring frågan -Vad innebär det att vara god man eller förvaltare?
Vilka förutsättningar och regelverk gäller. Hur blir man en god man och vilka uppdrag kan
komma ifråga. Hur fungerar arvodering och vilken är överförmyndarens roll.
Kursen fungerar som en bro mellan juridiken och praktiken.

KURSLITTERATUR
Gode mannens ABC av Jan Wallgren

KURSLEDARE
Annelie Sandstedt, God Man med mångårig erfarenhet
Vill du veta mer om kursens innehåll är du varmt välkommen att ringa henne via mobil 070-244 76 93

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.