Kurs där du lär dig göra och utveckla din hemsida.
3lt x 3 ggr
Start vid full grupp - 5 st.
Ledare Michel Sandsjö
avg. 685:-