Övrigt

Du får köpa stomme från oss för 150 kr. Ta med en säck med granris. Lokal meddelas senare.
Anmälan till Anna Jigeryd Fransson tel. 073-9893461.