Historia & Konsthistoria

Kamratcirkel med start 9 sept 18.00 i Medelplana bygdegård
Ledare Björn Sjöstedt
Som studiematerial använder vi "Min hemsocken" av John Andersson