Götene genom 100 år

Götene genom 100 år

Historia & Konsthistoria

Kamratcirkel i samarbete med Götene fornminnes-och hembygdsförening.

Tid: varannan måndag i Fornparken, Götene

Kamratcirkel - ingen avgift
Ledare Bengt-Göran Nilsson