Humaniora

Gruppdiskussion om världens religioner. Vi pratar religion kring individ och samhälle. Ger kunskap om de stora världsreligionerna. Vi diskuterar religionen som fenomen. Religion - bra och mindre bra sidor. Destruktiva sekter - exempel. Varje träff inleds av cirkelledare Jan Ekman. Frågor och diskussion runt träffens tema. Varje träff avslutas med en kort reflektion från deltagarna. Deltagarna ges tillfälle at lyfta upp egna frågeställningar.
10x2 lektionstimmar 450:-