Historia & Konsthistoria

Antika kulturer
Ger en oundgänglig arkeologisk och historisk bakgrund för alla resor inom Medelhavsområdet. Särskild uppmärksamhet ägnas försvunna och lite gåtfulla folk och kulturer som fenicier och etrusker.
Presentatör i bild och ord: Christer Westerdahl