Grundkurs i aktie- och fondsparande

Grundkurs i aktie- och fondsparande

Ekonomi

Vill du lära dig mer om aktie och fondsparande?
Kursen är en mix av Aktiespararnas Grundkurs, nätmäklarnas nybörjarinformation och egna lärdomar som ledaren fått under trettio år med aktiesparande. Den vänder sig rena nybörjare eller sådana som ännu inte vågat ta steget. Målet är att alla deltagare skall komma igång med ett individanpassat sparande under kursens gång.
Kursavgiften är 200 kr för medlemmar i Aktiespararna och 400 kr för icke medlemmar. Om du redan nu vill bli medlem i vår lokala avdelning kan du gå in på:
https://www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/hjotibrokarlsborg
För mer information, kontakta vår kursledare Rolf Karlsson på tfn 076-7931939
Välkommen med din anmälan.