Djur, natur & miljö

Var med på föreläsningen med Aktion Rädda Vättern!

Har ni tänkt på att vatten är en resurs?
Och att vi behöver vara rädda om vårt vatten?

Hör Christer Haagman från Aktion rädda Vättern berätta om vatten, hot mot en av våra största drickvattentäckter.

Vad hotar Vättern just nu?
Hur arbetar Aktion Rädda Vättern för att skydda sjön?
Framför allt fokuserar Christer på de två nya och mest aktuella hoten mot Vättern, dess dricksvatten och de unika naturvärden som Vättern har, nämligen planer på kraftigt ökad militär verksamhet och planer på att öppna en gruva intill sjön.

Vi kommer även ha en diskussionspanel som samtalar om vatten med Aktion Rädda Vättern efter föreläsningen.
Vad tycker de är viktigt? Finns samma hot mot havsvattnet som sötvattnet eller krävs det andra tankar, åtgärder där?

I samtalsgruppen medverkar bla Miljöpartiet.

När du anmält dig får du en länk till SV Skaraborgs YouTube-kanal och facebooksida, där du den 8 sep kl 14:00 kan klicka in dig och se föreläsningen.
(Se till att du kollar din skräppost så informationen inte hamnar där.)